Thursday, July 2, 2009

Thất nghiệp


Theo số liệu mới nhất, Mẽo có 14,7 triệu ngừơi thất nghiệp, tỉ lệ thất nghiệp lên tới 9,5% gần tới đỉnh của thời kì 80-82