Tuesday, August 4, 2009

5 công ty lớn nhất thế giới

Hôm nay economist có 1 danh sách mới các công ty lớn nhất thế giới về market cap : trong 5 chú đứng đầu có 3 chú Tàu Khựa gồm PetroChina , Ind&Comm bạnk of China và China mobile và 2 chú Mỹ Exxon và Microsoft. Trong 10 chú đứng đầu thì có mặt 4 Khựa. Hầu như ngày nào trên các báo đều có các bài bình luận về kinh tế của Khựa và khả năng vươn lên số 1 ......

No comments:

Post a Comment