Saturday, April 18, 2009

Chênh lệch lãi suất qua đêm

Lãi suất qua đêm (Overnight interest rate) là một loại lãi suất chuẩn của Ngân Hàng Nhà Nước nhằm cho phép các ngân hàng thành viên duy trì một lượng vốn tối thiểu và mức thanh khoản cần thiết. Lãi suất này là một loại lãi suất ổn định và spread của nó với các loại lãi suất khác như lãi suất liên ngân hàng là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hệ thống tín dụng. Khi mà lãi suất liên ngân hàng tăng lên (spread lớn) thì tính thanh khoản của hệ thống tín dụng giảm đi, nghĩa là tiền sẵn có dùng để cho vay giảm đi, lãi suất sẽ tăng lên, và đồng thời niềm tin vào thị trường giảm xuống. Thông thường, khi chúng ta nhìn vào thị trường quốc tế, ví dụ thị trường ở London, thì spread giữa Libor và OIS vào khoảng 10 bps (0,1%).

Trong đợt khủng hoảng tài chính năm 2008, vào thời điểm Lehman Brothers bị phá sản thì có lúc spread Libor Ois đã tăng lên đến 360 bps làm cho hệ thống tín dụng bị tê liệt hoàn toàn, lãi suất liên ngân hàng cao đến mức các giao dịch tín dụng bị đình trệ. Kể từ đầu 2009 (xem hình) spread này đã bắt đầu giảm và xuống dưới 100 bps, trong các ngân hàng ở Pháp đã bắt đầu có các swap, niềm hi vọng vào sự phục hồi của hệ thống tín dụng le lói lên và chúng tôi chờ mong sự trở về vị trí thân thiện 10 bps của spread này.

Cũng nói thêm rằng, vào thời điểm cả thế giới khủng hoảng tài chính cuối năm 2008 thì hệ thống ngân hàng Việt Vam đã mất tính thanh khoản từ đầu năm 2008, lãi suất qua đêm có khi lên đến 43%.
No comments:

Post a Comment