Tuesday, April 28, 2009

LIBOR-OIS (II)

Hôm nay đã giảm xuống 84 bps rồi nhé. Sắp hết khủng hoảng rồi :))

No comments:

Post a Comment