Tuesday, May 5, 2009

SCAP (II)

Bình luận thêm một chút về cái này nhé.

Tớ tự hỏi là nếu Mẽo và chính quyền dùng các bài tests để kiểm tra sức chịu đựng của 19 ngân hàng thì cách làm của họ có giống cách mà các tổ chức như Moody, S&P và Fitch làm để đánh giá rating của các ngân hàng hay không? Bời vì vai trò của các tổ chức này về mặt nào đó là làm công việc này. Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì các tổ chức này vẫn chưa chú tâm vào làm những việc có tàm rộng như việc đánh giá sức khoẻ các ngân hàng. Như đã nói ở phần trước công việc này là 1 công việc tinh tế, việc tiến hành và thông báo rộng rãi là cả 1 nghệ thuật chứ không thuần tuý là khoa học kinh tế.

Câu hỏi thứ hai đặt ra là Âu Châu có nên làm một công việc tương tự hay không? Nếu các bài tests này thành công ở Mẽo và Âu Châu không thực hiện thì chắc chắn rằng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Mẽo sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc đó Âu Châu sẽ càng chìm đắm trong khủng hoảng, một khi mà sự minh bạch chưa được thực hiện trong hệ thống tài chính.

Tuần này các bạn chờ xem DJI biến đổi thế nào nhé, theo tin đồn thì các bạn trader chờ đợi sự sụt giảm của DJI và dĩ nhiên sẽ có đồ thị hình chữ W.

No comments:

Post a Comment