Wednesday, May 20, 2009

VIX

Giảm xuống dưới 28 kể từ ngày Lehman biến mất....

No comments:

Post a Comment