Saturday, May 23, 2009

Các qui định mới cho sản phẩm tài chính phái sinh

Cuộc khủng hoảng tín dụng-tài chính-kinh tế bắt nguồn từ Mỹ đòi hỏi chính quyền Obama phải cải tổ lại hệ thống tài chính càng sớm càng tốt để có thể hạn chế các rủi ro khác có thể. Trong số các vấn đề cần cải tố, nổi lên vấn đề về qui định sử dụng các sản phẩm tài chính, mà phần lớn là các sản phẩm phái sinh. Cách đây 1 tuần, chính quyền Geithner và Obama đã đưa ra các qui định mới đối với các sản phẩm tài chính phái sinh này. Hiểu một cách nôm na và đơn giản thì các sản phẩm tài chính phái sinh được bắt nguồn từ các sản phẩm cơ bản như : cổ phiếu, trái phiếu, nợ..., và từ đó được các chuyên gia nhào nặn tuỳ theo ngành của họ : hoặc là equity, hoặc là interest rate hoặc là credit, etc. Nhìn lại khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn thì ta sẽ thấy ngay rằng các sản phẩm dưới chuẩn được bắt nguồn từ các sản structured products và titrisation (tớ chịu kô biết nghĩa tiếng việt của 2 từ này), nó là các công cụ tài chính cho phép chuyển các khoản vay của ngân hàng thành cổ phiếu, còn sự sụp đổ của Lehman và sự giãy chết của AIG lại do 1 sản phẩm khác : các sản phẩm phái sinh tín dụng, nó có tín bảo mật cao và ít được biết đến một cách rộng rãi. Chúng ta có thể hình dung một cách nôm na các CDS này như là một cổ phiếu được dùng để tách rủi ro tín dụng của 1 trái phiếu hoặc một món nợ. Vào thời kì đỉnh điểm thì nominal của các CDS này vào khoảng 80 000 tỉ USD , Lehman cùng với AIG đã chịu chết trên quả bom này. Các sản phẩm tài chính phái sinh này thường được phân tích và đánh giá bởi các chuyên gia toán tài chính, và các nhà lãnh đạo ngân hàng thì thường là không hiểu gì về nó. Trong hội đồng quản trị của Lehman và AIG không có 1 người nào có kinh nghiệm đủ để hiểu được rủi ro mà các sản phẩm này đem lại, và họ càng không hiểu được tầm quan trọng của quả bom mà họ đã ngồi trên đó. Kết quả của sự thiếu hiểu biết này thì các bạn đã rõ.......

Những điều mà chính quyền Obama vừa mới thông báo tuần qua rất đơn giản và dường như là hiển nhiên, rất dễ thấy: đó là các sản phẩm này sẽ được chuẩn hoá, được thực hiện thông qua 1 hệ thống rõ ràng như các thị trường cổ phiếu..

Vấn đề tiếp theo là anh em sẽ làm gì để duy trì bonus, một khi thị trường bị quản lí chặt chẽ. Vì thế mới đây, Morgan Stanley, thay vì bonus sẽ tăng lương cho anh em :D.

No comments:

Post a Comment