Thursday, May 14, 2009

Physics vs Finance

Quay trở lại bài trước về trách nhiệm của những người làm toán tài chính trong cuộc khủng hoảng tín dụng-tài chính-kinh tế hiện nay. Hôm trước Nicole El Karoui có 1 buổi conference nói về vấn đề này. Để chứng minh cho việc toán tài chính chỉ là 1 mắt xích không chủ đạo, Nicole đã sử dụng notional để làm dẫn chứng. bà cụ tính notional của tất cả các hoạt động tài chính trên các thị trường Châu Âu, và chia làm hai loại : loại thứ nhất không liên quan đến các sản phẩm phái sinh (derivatives) và loại thứ hai là các options (dịch là gì nhỉ?). Loại thứ hai là loại mà các mô hình toán học được sử dụng. Bằng số liệu dựa trên notional, bà cụ chỉ ra rằng chỉ có khoảng 20% số lượng tiền trên thị trường có liên quan đến toán tài chính. Một con số không phải là lớn để quyết định số phận của khủng hoảng hay sự sụp đổ của Lehman. Dẫn chứng rất đơn giản, không đầy đủ nhưng có vẻ thuyết phục. Theo các bạn cần có những yếu tố nào nữa để xác định nguyên nhân của khủng hoảng, và các mô hình toán học đã đủ hay chưa cho việc sự dụng, phân tích các sản phẩm phức tạp?

No comments:

Post a Comment