Tuesday, May 12, 2009

Stress tests

Lần trước tớ có bình luận việc EU nên thực hiện cái này, hôm nay thấy trên tất cả các báo đều đăng tải việc EU chuẩn bị làm vào tháng 9 :)).

No comments:

Post a Comment