Sunday, April 19, 2009

Lỗi của ai??

Vừa mới đọc được bài viết của Mr Doom so sánh cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại cũng như thời kì hoàng kim của nó với chú máy bay Concorde ngày xưa. Bài này gần như tương tự với bài dịch trước đây của vneconomy về trách nhiệm của lãnh đạo các ngân hàng hay là những người làm chính sách trong cuộc khủng hoảng hiện nay (Bài viết chủ yếu nhắc đến trách nhiệm của đứa con huyền thoai người Romania : Alan Greenspan). Tớ thì không thích kiểu qui kết trách nhiệm này, mà cho rằng cuộc khung hoảng hiện nay cũng nhưng hầu hết các cuộc khủng hoảng khác bắt nguồn từ ý thức của con người, từ lợi nhuận khổng lồ mà ngành tài chính đem lại. Một khi con người nhìn thấy được lợi nhuận đó thì khó lòng mà họ có thể dừng lại được, dù họ đủ thông minh để biết rằng sẽ có những hiểm hoạ xẩy ra :).

Cũng liên quan đến vấn đề trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính, gần đây xẩy ra cuộc đấu khẩu giữa hai đồng nghiệp của Bách Khoa Paris, một bên là lão làng Nicole El Karoui và một bên là một nhà vật lý có mặt trong danh sách các nhà vật lý hàng đầu của nước Pháp Jean Philippe Bouchaud. Sẽ có dịp quay lại chủ đề này với các bạn sau.......

No comments:

Post a Comment